Sabem el perquè a vegades se'l denomina acer laminat en calent i en altres acer laminat en fred? Et descobrim les principals diferències i els avantatges entre l'un i l'altre. 

A l'anterior post bloc, parlem sobre les “Diferències entre l'acer galvanitzat i l'acer inoxidable” mentre que al post bloc d'avui volem evidenciar les diferències i avantatges de l'acer laminat en calent i fred.

 

Acer Laminat en calent

El azero laminat en calent és el procés de fresat, on el laminat passa pel procés de conformació a altes temperatures, normalment a 926 ºC. Aquest procés consisteix en escalfar i pressionar l'acer mitjançant uns rodets industrials, que tenen com a objectiu manipular l'acer. Gràcies a aquest procés, és més fàcil donar-li forma a diferència del laminat en fred. És ideal per fabricar peces grans.

també és més barat fabricar-ho que el laminat en fred, perquè requereix menys tractaments. Tot i que el preu sempre variarà depenent de les especificacions. A més, es fabrica sense cap pausa, ni cap demora, per la qual cosa no cal reescalfar-se.

Acer Laminat en calent

Avantatges

 • Redueix costos i consum denergia.
 • Major motlleabilitat i maquinabilitat.
 • Maneja peces de grans dimensions i amb varietat de formes.
 • Millora el rendiment dels metalls.

 

Acer Laminat en fred

El azero laminat en fred és l'acer que entra pel procés de laminació en calent però segueix passant per més transformacions. Quan l'acer es refreda, passa per un altre procés a temperatura ambient, on es recristalitza. 

En fabricar-se a una temperatura tan baixa, no cal preocupar-se pel volum ni de forma, com en el cas del laminat en calent. 

Acer Laminat en fred

Avantatges

 • Major tensió, resistència i elasticitat.
 • Potencia les propietats.
 • Gran tolerància dimensional.
 • Major motlleabilitat i maquinabilitat.
 • Acabats de gran qualitat, llisos, uniformes i brillants.
 • Augmenta la vida útil del producte.

 

Alguns avantatges del laminats en fred són iguals als del laminat en calent. Saps per què? 

Perquè, com hem comentat abans, el laminat en fred és el mateix que el laminat en calent, però ha passat per un procés addicional de conformació.

 

Diferències a l'aparença

La principal diferència entre l'acer laminat en calent i en fred és que el desenvolupament de fabricació es genera de manera diferent usant el mateix acer

L'aparença del laminat en calent és una superfície aspra, les vores són arrodonides i les distorsions són lleugeres. En canvi, l'aparença del laminat en fred és es una superfície llisa, amb tacte greixós, vores esmolades, toleràncies més properes i millor uniformitat.

 

Els diferents usos de l'acer laminat en calent i fred

Ja us avancem algunes coses al nostre bloc de “Les diferents aplicacions de l'acer a la vida quotidiana”, però ara entrem més detalladament.

L'acer laminat en calent se sol utilitzar a projectes estructurals, Com:

 • Edificis metàl·lics
 •  llandes
 •  Rails de vies de tren
 •  Bastidors i altres parts de vehicles pesants
 •  Estructures de construcció
 •  Escalfadors d'aigua
 •  ancoratges
 •  Altres usos que no requereixen formes precises

 

usos de l'acer laminat en calent

 

D'altra banda l'acer laminat en fred se sol fer servir per elements amb més detall i acabats més exigents, Com:

 • Parts de maquinària (perns, pinyons, engranatges…)
 •  Electrodomèstics
 •  Mobles de metall
 •  cadires
 •  arxivadors
 •  taules
 •  Escalfadors d'aigua
 •  Tubs d'escapament
 •  Prestatgeries i altres productes similars

 

usos de l'acer laminat en fred

 

Quina és millor? Acer laminat en calent o en fred?

Escollir el laminat en calent o en fred dependrà de com ho utilitzareu

Si el producte que voleu fabricar és gran i requereix conformar diverses maneres, l'acer laminat en calent és ideal. 

En canvi, si voleu fabricar un producte petit que necessita una tolerància més baixa i una durada més gran, us recomanem l'acer laminat en fred.

 

Davant qualsevol dubte, és millor contactar amb uns especialistes, com Ferros Texar, perquè us puguem ajudar sobre un cas en específic.