Dades del Responsable

  • Identitat de l'Responsable: Ferros Texar, SL
  • nom comercial: Ferros Texar – NIF/CIF: B64169469
  • Adreça: Carrer Maresme 2, nau G Pol. Palaudaries Lliça de Vall 08185 Barcelona
  • Correu electrònic: info@ferrostexar.com
  • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 38478, llibre 327911, foli 0001 i full B 327911 el 28-04-2006.

Ferros Texar, SL com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació.

Condicions generals d'ús Les presents

Aquestes condicions generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de Ferros Texar inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, ferrostexar.com accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal ferrostexar.com.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.
Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, ferrostexar.com, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de ferrostexar.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant ferrostexar.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Ferros Texar poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Ferros Texar, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

reclamacions

L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a info@ferrostexar.com indicant-ne el nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació. L'usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@ferrostexar.com o bé per correu postal dirigit a Ferros Texar, carrer Maresme 2, nau G Pol. Palaudaries, Lliça de Vall 08185 Barcelona

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Ferros Texar. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Ferros Texar.