Coneixes realment la importància de la galvanització de xapes d'acer? Quines són les característiques dels diferents tipus de fabricació? Per a les empreses de construcció, arquitectura o reformes, saber distingir laplicació industrial en lús de cada model és essencial. En aquesta entrada aclarim tots els dubtes. Continua llegint.

Què és la galvanització?

Es tracta d'un procés mitjançant el qual es protegeix l'acer de la corrosió. Consisteix a aplicar una capa de zinc sobre la superfície del metall, creant una barrera protectora que impedeix el contacte directe amb agents corrosius. Aquest és el cas, per exemple, de la humitat i els productes químics.

La crucial rellevància del zincat rau en la seva capacitat per perllongar la vida útil del ferro forjat. Això és, el zinc actua com a material de sacrifici, corroint-se en lloc de l'acer. Així es prevé la formació d'òxid, s'evita la debilitació de l'estructura i es augmenta la protecció contra la degradació.

Tipus de galvanització

Per a la fabricar xapes d'acer zincades hi ha diferents mètodes. Convé que els detallem per separat, diferenciant-los segons l'aplicació, el pressupost i les especificacions tècniques.

Galvanització en calent

En aquest procés les xapes se submergeixen en un bany de zinc fos a altes temperatures, habitualment al voltant de 430 °C a 450 °C. Una diferència tèrmica que determina el gruix, les característiques i el recobriment de les diferents superfícies a tractar. Durant la immersió, el zinc s'adhereix a la superfície de l'acer, formant una capa protectora i robusta, ferma sobre el metall base. Què se n'obté? El revestiment ideal per a aplicacions i elements exposats al clima o en ambients hostils. La galvanització en calent és comú emprar-la per a la fabricació d'estructures metàl·liques, pals de tanques, canonades i components de construcció.

Això no obstant, cal distingir una variant tècnica de fabricació: la xapa negra en calent. Un producte obtingut per reducció d'un desbast, amb tren continu o semicontinu que, sens dubte, és el de major producció i consum industrial. De fet, és usada en pràcticament tots els sectors. En el nostre cas, se subministra a el seu estat final de laminació o decapat, fins i tot protegint el material amb una capa d'oli afegida per les dues cares. Per contra, si es vol adquirir sense oli, és el mateix usuari qui ha d'assumir els riscos d'oxidació.

Galvanització en fred

La fabricació es fa mitjançant electrodeposició a temperatura ambient. El desenvolupament comú d'aquest laminat implica decapar una bobina per eliminar impureses, òxids i incrustacions. Després, en un tren tàndem, s'ajusta el gruix desitjat i les bobines se sotmeten a tractament tèrmic per regenerar-ne l'estructura cristal·lina. Al final, s'endureixen mitjançant evolució de temperat.

Aquest és el procés que duem a terme a Ferros Texar per assegurar la qualitat i resistència del material laminat en fred. S'utilitza comunament en la fabricació de peces petites, claus, cargols i objectes d'ús quotidià. Aquells que requereixen una protecció moderada contra la corrosió sense alterar les dimensions originals del material.

Zincat electrolític

aquí l' revestiment de les xapes es produeix per reacció química controlada en una solució electrolítica. acers que afegeixen a la pròpia barrera física del recobriment la acció galvànica del zinc. Un mètode ideal per a aplicacions que requereixen un acabat estètic i un ajustament precís, com a components electrònics, peces d'automòbils i objectes decoratius. La galvanització electrolítica s'utilitza quan cal una protecció mínima contra la corrosió i es valora l'aparença i la precisió dimensional.

Avantatges de la galvanització de xapes d'acer

El zincat proporciona nombrosos avantatges com a resultat de protegir les xapes d'aliatge de ferro. No oblidis que aquest procés és essencial en la construcció d'infraestructures. Més encara, imprescindible en ponts i edificis, així com en la fabricació de components metàl·lics per a canonades i tanques. En general, aquests són els tres principals beneficis a nivell industrial:

  • Resistència a la corrosió. En galvanitzar s'evita de manera eficaç l'efecte corrosiu. Per què? Perquè no hi ha contacte directe entre l'acer i els diferents agents externs que en poden danyar la superfície.
  • Durabilitat. De la mateixa manera, la capa de zinc aplicada contribueix significativament a la durabilitat dels materials, evitant la degradació prematura. En conseqüència, redueix els costos de manteniment a llarg termini i contribueix a la sostenibilitat de les estructures elaborades amb aliatge ferrós.
  • Estabilitat estructural. El revestiment galvànic ajuda a mantenir la integritat estructural del material amb el temps. Has de tenir-ho en compte, és un factor crucial en múltiples aplicacions on la resistència i l'estabilitat són fonamentals.

Consideracions en seleccionar el tipus de galvanització

A l'hora de triar el tipus de zincat cal considerar de manera meticulosa diversos factors clau. Especialment, lentorn daplicació. Recordeu que les condicions ambientals, com la humitat o l'exposició a productes químics corrosius, requereixen una protecció galvànica més robusta.

El pressupost té un paper essencial en aquesta decisió. Els diferents mètodes de recobriment tenen costos variables, per la qual cosa és avaluar l'equilibri entre la protecció i la despesa.

Així mateix, les especificacions tècniques s'han de complir rigorosament. Això involucra el gruix requerit de la capa de zinc, que impacta directament a la durabilitat del revestiment. Altres aspectes, com l'estètica, la facilitat de manteniment i la compatibilitat amb altres materials també poden influir a l'elecció.

En resum, saber distingir i seleccionar la fabricació adequada per a la galvanització de xapes d'acer és essencial. Cal triar una opció que s'ajusti al pressupost sense comprometre'n la qualitat del recobriment. Tingueu en compte que la protecció, la durabilitat i el rendiment òptim depenen d'una laminació d'alta qualitat. Precisament la que oferim a Ferros TexarContacta'ns, estem encantats d'atendre't.