L´acer galvanitzat està cobert de capes de zinc per protegir l´acer de la corrosió. Què és la corrosió? És el deteriorament degut a la reacció química dels metalls a l'exposició de l'aire i la humitat. Aquest tipus d'acer és un material molt durador i resistent, i per això s'utilitza per a la fabricació de materials industrials. Hi ha altres tipus d'acer. Si vols saber més sobre l'acer fes clic aquí.

 

Com es fabrica l'acer galvanitzat?

Hi ha diferents maneres de fabricar acer galvanitzat. Pot ser en calent, per immersió, al foc, etc.

Per immersió sol ser el més comú i consisteix en la immersió de l'acer en zinc fos perquè així es pugui fer una reacció química. A continuació, en refredar-se, el resultat són tres noves capes: la capa exterior és l'única que només conté zinc; la capa interna conté acer i zinc; i la capa més interna és tota acer.

fabricacio acer galvanitzat ferros texar

Hi ha altres mètodes, com el galvanitzat continu. Aquesta tècnica consisteix a passar fulles fines o filferros d'acer a través del zinc arrufat. També en trobem d'altres com el ruixat o el pintat amb zinc fos, però cap és tan efectiva i compta amb la mateixa alta qualitat com el mètode d'immersió.

 

Com prepara la superfície de l'acer?

La preparació de l'acer abans de ser galvanitzada és un pas obligatori, ja que si el revestiment s'elabora en una placa d'acer en mal estat, el resultat serà deficient. 

Tingues en compte que el galvanitzat només es pot dur a terme sobre acer en perfecte estat, ja que el zinc no s'alia en superfícies en mal estat. Així, si observes zones sense revestir a la superfície del material en retirar el zinc, és una dada clau per confirmar que l'acer no estava en perfecte estat. 

La galvanització consta de tres fases:

Neteja càustica: En aquesta fase es neteja la superfície per eliminar contaminants. En cas que hi hagi alguna resta de soldadura, etc. S'haurà d'eliminar mitjançant un desbarbat.

Deapado: S'elimina l'òxid del ferro mitjançant una solució diluïda d'àcid sulfúric calent o àcid clorhídric a temperatura ambient. 

Fluxat: Per acabar, per eliminar totalment tot tipus d'òxid, s'utilitza salina de clorur d'amoni i zinc. A més, alhora se subministra una capa protectora, que ajuda a bloquejar l'oxidació perquè aquesta no es produeixi a l'acer, perquè després, a la superfície, es formin altres òxids per al procés d'immersió. 

 

Diferents usos de l'acer galvanitzat

L'acer galvanitzat té molts tipus de funcionalitats. Com per exemple: reixes, làmines, filferros, plaques, femelles, cables, canonades, cargols, travessers, llum, baranes, senyalització, etc.

usos acer galvanitzat ferros texar

També es fa servir per construir carreteres i ponts; com també a plantes de tractament d'aigua i aigües residuals.

usos acer galvanitzat ferros texar

Així mateix, al camp de l'arquitectura és un material molt valorat i utilitzat.

 

Avantatges de l'acer galvanitzat

  • Gran durabilitat. Fins a 70 anys. Difícilment es pot ratllar o raspar.
  • Fàcil de netejar i no té cap cost de manteniment.
  • És barat i té una excel·lent relació qualitat-preu.
  • Gran versatilitat.
  • Segur. El procés de galvanització està regulat per normatives nacionals i internacionals.
  • Gran resistència, sobretot a la calor. A més, és molt resistent quant a cops i abrasió. El zinc conforma la seva resistència, ja que la capa de zinc sobre l'acer evita l'entrada de l'oxigen al ferro i evita que s'oxidi.
  • Es pot combinar amb altres estructures proporcionant compatibilitat per modificar-ne o augmentar-ne la durabilitat.
  • Pot ser soldat o cargolat, és a dir, té molta manejabilitat.
  • El galvanitzat en calent permet que després del procés, l'acer galvanitzat es pugui fer servir immediatament sense problemes atmosfèrics.
  • Sostenible, ja que és reciclable.

 

Com podeu comprovar, a causa de les seves característiques, l'acer galvanitzat és un material molt demandat i útil en molts sectors. Coneixies totes les seves particularitats?