A l'hora de dur a terme un projecte de construcció, és de vital importància la correcta elecció dels materials que s'utilitzaran. Un és l'acer, que ha de ser de qualitat, per garantir una estructura íntegra i duradora.

En aquest article t'explicarem les característiques principals de la xapa d'acer laminada en calent i tots els factors que cal tenir en compte. Continua llegint!

La xapa dʻacer laminada en calent: Què és?

Aquest material és utilitzat principalment en el sector de la construcció. Tot i això, pots trobar-lo també en la fabricació de diferents tipus de vehicles com els cotxes o ferrocarrils. Encara que no és tan comú, també es fa servir per a l'elaboració de tubs o cilindres de gas.

El seu procés de fabricació i disseny és de vital importància que es dugui a terme mitjançant experts. En aquest sentit, és primordial posar l'acer a altes temperatures a través de un procés de deformació termomecànica. Això es fa en un forn aconseguint temperatures que superen els 1100 graus. D'aquesta manera, és possible deformar-lo i donar-li la forma desitjada perquè compleixi la seva funció al projecte de construcció que estiguis realitzant.

Entre la seva estructura, presenta una presència mitjana-baixa de carboni. Aquest material destaca per la seva resistència, tenacitat i facilitat per soldar-se. També compta amb una alta resistència mecànica, encara que cal anar amb compte perquè no sol ser la millor opció davant d'inclemències meteorològiques. D'altra banda, presenta una certa debilitat davant la corrosió. Totes aquestes circumstàncies les has de tenir presents per evitar contratemps.

Des de Ferros Texar som especialistes en elaborar tot tipus de xapes d'acer utilitzant el laminat en calent. Aquest procés de producció presenta grans diferències respecte del que es duu a terme en fred. Gràcies a la nostra experiència els nostres materials ofereixen un excel·lent rendiment i vida útil.

Importància a la seguretat

Quan es planteja qualsevol tipus de projecte de construcció, la seguretat de lestructura ha de ser un dels principis més importants a valorar. En aquest sentit, l'acer influeix directament en la resistència de l'edifici davant de diferents imprevistos que poden sorgir.

Per això, la xapa d'acer laminada en calent és una de les millors opcions disponibles per dotar de seguretat qualsevol edifici. Aquest material es pot refredar a temperatura ambient, i això us alliberarà d'estrès intern que pugui sorgir d'altres processos d'enduriment mecànic.

La presència d'un sisme o terratrèmol és un dels exemples clars on l'ús d'un acer de baixa qualitat posaria més risc a l'estructura. Utilitzar una xapa elaborada adequadament redueix les possibilitats que l'estructura acabi cedint i l'edifici s'ensorri.

Impacte en la fiabilitat

La qualitat d'una xapa d'acer també afecta directament la fiabilitat i la vida útil de qualsevol tipus de construcció. Aquest material, elaborat a través de un procés de laminat en calent, a més de ser una de les opcions més econòmiques també té una gran durabilitat.

Una altra de les característiques principals d'aquest material és la seva tenacitat. De fet, aquest estudi no fa més que confirmar una de les grans fortaleses que ens pot oferir aquest tipus de xapa. Requereix molts menys processos, per la qual cosa és manipulat en menor mesura.

D‟altra banda, l‟ús d‟acer de baixa qualitat pot augmentar el cost de manteniment de qualsevol tipus d‟edificació. Així, encara que els costos d'adquisició dels materials siguin més elevats, aquesta inversió serà rendible a mitjà i llarg termini.

Factors de qualitat a considerar

Un cop ja coneixes tots els beneficis que et pot oferir aquest tipus de material és moment de comprendre tots els factors de qualitat que cal considerar. A l'hora d'obtenir una certificació, com la que tenim a la nostra empresa de distribució d'acer, és de vital importància la composició química. Per elaborar qualsevol tipus de xapa d'aquest tipus, el procés comença amb una gran placa rectangular, coneguda sota el nom de palanquilla.

Aquest material ja té la composició química correcta per ser considerat un tipus d'acer, amb un baix percentatge de carboni. En aquest sentit, destaca per l'enorme ductilitat i mal·leabilitat quan es fon a altes temperatures. D'aquesta manera, la seva versatilitat us permetrà dur a terme moltes maneres diferents.

El procés de refredament, clau a les propietats mecàniques

Com hem comentat anteriorment, el procés de refredament de l'acer laminat en calent es fa al natural sense cap mena de procés industrial.

Per tant, és normal que hi hagi zones que es refredin abans que d'altres. Variant la velocitat de refredament tindràs la capacitat de obtenir diferents estructures, encara que també afectarà de manera directa les propietats mecàniques del material final.

Com a conclusió, a l'hora d'encarar qualsevol tipus de projecte de construcció, triar xapes d'acer que siguin de qualitat és de vital importància. El resultat final i la vida útil de la feina que has dut a terme perdurà durant més temps.

En Ferros Texar sempre oferim una xapa d'acer laminada en calent que ofereix un rendiment superior. Posa't en contacte amb nosaltres i t'assessorarem de manera adequada.