Per tal de fer un món millor, a la nota de premsa del president de UNESID, Bernardo Velázquez es va comprometre amb la neutralitat climàtica abans del 2050. La meta que s'ha proposat Espanya és produir acer amb zero en emissions netes. La siderúrgia es marca com a objectiu canviar lʻestructura energètica actual. 

 

Els progressos de la siderúrgia fins ara

El repte de la siderúrgia no és una cosa nova, ja s'havien fet progressos anteriorment. Cal recordar que s'ha produït un descens del 75% a les emissions del CO2 (diòxid de carboni) per tona d'acer pel consum d'aigua consumida i abocada als processos; com també ha disminuït més del 95% i aproximadament un 100% de reciclatge dels residus i subproductes. Gràcies a aquestes evolucions l'objectiu de produir acer amb zero emissions netes de CO2 és tecnològicament possible.

La indústria siderúrgica necessita comptar amb el 100% de la generació elèctrica neutra en carboni i competitiva per a la seva producció tant a forns elèctrics com a plantes integrals per al procés. Es treballen altres opcions que inclouen lús dhidrogen verd, biomassa i electricitat renovable.

La indústria siderúrgica europea produeix el 7% de les emissions europees de gasos amb efecte d'hivernacle, a Espanya es redueix a 4%, una bona xifra per a aquests moments.

El 2018 el 66% de la producció d'acer a Espanya es feia en forns elèctrics, com ja vam comentar al bloc anterior sobre la producció d'acer.

Sabies que Espanya és el país capdavanter en reciclatge amb 10,2 milions de tones d'acer reciclades? Això suposa el 71% de la producció total nacional d'acer. Cada minut es reciclen un total de 700 tones. Ttots els productes d'acer poden ser reciclats: l'acer d'un automòbil, per exemple, podràs ser utilitzat per fabricar un electrodomèstic, una bicicleta o una llauna. El reciclatge de l'acer és complet. Així mateix, l'aigua que es fa servir en la creació del metall es pot reciclar; Quina bona notícia veritat? 

Si t'interessa conèixer més curiositats sobre l'acer i el sector, et convidem a consultar els nostres anteriors articles del bloc.

reciclatge acer

 

Els frens a lobjectiu

La indústria siderúrgica vol ajuda de totes les empreses perquè sols no poden. Demanen que les administracions públiques s'apuntin al repte, encara que el tractament dels productors és desigual depenent de la geolocalització, i també demanen fre i així es puguin establir preus assequibles quant a la producció d'electricitat per igual a tots.

hi ha diversos obstacles a l'hora de dur a terme l'objectiu d'arribar al 2050 sense produir emissions al sector siderúrgic. Primer és el cost de CO2 que els països no han d'assumir, i el segon és que l'energia elèctrica té un cost elevat. L'electrificació verda primer passa per una energia renovable a preu competitiu, perquè no es redueixin els marges de negoci i repercuteixi en les inversions. 

Creieu que s'aconseguirà? Esperem que sí!