L'acer és un dels aliatges més emprats tant a la indústria com a la construcció. Les xapes d'acer més demandades tenen múltiples usos en nombrosos àmbits, des de lenginyeria civil a la indústria del motor. En aquest article centrarem la nostra atenció en els tipus d'acer més emprats: l'acer galvanitzat, la xapa perforada i la xapa negra o decapada.

Bàsicament, l'acer és un aliatge que neix de la unió del ferro amb altres elements. Un dels més importants és el carboni, el qual s'afegeix per rebaixar la ductilitat del ferro i augmentar-ne la duresa. Altres elements, com l'alumini o el coure, s'hi afegeixen per produir aliatges amb propietats específiques. En el cas del coure, aquest metall augmenta la resistència a loxidació.

Xapes d'acer més demandades a la construcció

Els xapes d'acer galvanitzat, les perforades i les d'acer negre o decapat són les més demanades pels professionals de la construcció. Vols conèixer les seves característiques i usos més comuns?

Ús d'acer galvanitzat a la construcció

Entre les xapes d'acer més demandades hi ha les galvanitzades. Aquest aliatge es distingeix de la resta per presentar un recobriment de zinc que evita la corrosió i redueix les ratlladures. Aquest procediment industrial va ser desenvolupat a partir dels estudis del físic i mèdic italià del segle XVIII Luigi Galvani.

L'acer galvanitzat s'utilitza principalment en estructures que estan exposades a la humitat ambiental o estan en contacte directe amb l'aigua, com ara sostres i murs. Per exemple, els senyals vials estan fabricats amb planxes d'acer galvanitzat.

acer galvanitzat per a senyals vials - Ferros Texar Blog

Les xapes de acer galvanitzat que comercialitzem a Ferros Texar s'utilitzen per a les cobertes de naus industrials, encara que també es poden utilitzar en habitatges. Les seves propietats les fan idònies per resistir més de 70 anys l'envit dels elements. De fet, ofereixen una gran resistència a les temperatures extremes. Per altra banda, és un material de construcció més econòmic que altres opcions.

El acer galvanitzat, a banda de la seva duresa i resistència a la corrosió, és un material reciclable. Les planxes d'aquest tipus d'acer es poden reciclar diverses vegades sense perdre'n les propietats. Una altra qualitat és que és possible unir-lo a altres metalls i aliatges, sobretot l'alumini. L'acer galvanitzat es comercialitza en diferents formats: en rotlles i en làmines llises o acanalades.

La xapa d'acer perforada

Els làmines d'acer perforat tenen moltes aplicacions a la indústria i la construcció. Són de les xapes d'acer més demandades. S'utilitzen en tancaments de garatges, sostres, pèrgoles, terres, proteccions d'aires condicionats i radiadors o, fins i tot, com a elements decoratius. Cada cop és més habitual que s'utilitzin a les façanes de locals de restauració.

Els planxes d'acer perforat es fabriquen mitjançant un procés anomenat estampació en fred. Les làmines d'acer es col·loquen entre dues premses o «estampas», les quals pressionen el metall fins a aconseguir l'encunyat desitjat. Mitjançant la utilització de diverses matrius, és possible aconseguir infinitat de patrons. Les làmines d'acer encunyades es comercialitzen en planxes i rotllos. Es presenten normalment en làmines que van dels 0,7 als 9 mm de gruix, amb perforacions des dels 0,5 mm.

En construcció, les làmines d'acer perforat permeten el pas de la llum i l'aire, alhora que garanteixen la privadesa. En utilitzar diferents tipus d'encunyat, s'aconsegueixen efectes diferents segons les necessitats del client.

La xapa d'acer negre entre les xapes d'acer més demandades

La xapa negra es fabrica mitjançant una tècnica industrial anomenada laminat en calent. Aquest sotmet a l'acer a un procés conegut com deformació termodinàmica. Aquest aliatge presenta un baix contingut en carboni, i és l'absència de tractament superficial el que li dóna aquest to fosc característic. La xapa d'acer negre es presenta en una àmplia varietat de gruixos, des de 1,5 mm a planxes de fins a 10 mm.

Si bé totes dues es fabriquen mitjançant la laminació en calent, la decapada passa per un tractament addicional. Les planxes d'acer s'hi banyen en àcids que eliminen tot rastre de taques, òxid i imperfeccions. D'aquesta manera, se'ls dóna un acabat que permet pintar-los o donar-los qualsevol altre tractament. Se sol subministrar amb una capa d'oli per ambdues cares per evitar que s'oxidi.

La xapa d'acer negre és de les que té un major índex de demanda a la construcció. De fet, és la base a partir del qual es fabrica la resta dels acers. A causa de la seva resistència a la tensió, l'acer negre presenta una alta capacitat de càrrega uniforme a tota la seva superfície. A més, ofereix una gran resistència al foc. El seu ús està molt estès a obra civil, habitatges i en la fabricació de mitjans de transport. L'acer negre s'utilitza cada cop més en decoració, en ambients de clara inspiració industrial.

L'acer al sector de la construcció

Hi ha diversos tipus d'acer de construcció, depenent de la quantitat de carboni que continguin. Els aliatges amb una proporció menor són aptes per a la fabricació de peces d'acer d'una resistència mitjana. Per a maquinària i eines d'alta resistència, com perforadores o excavadores, s'utilitzen aliatges amb un percentatge més alt de carboni. A Ferros Texar us podem assessorar sobre el tipus d'acer que millor s'adapti les vostres necessitats.

L'acer inoxidable es caracteritza perquè conté crom, normalment entre un 10 i un 20%. Segons la norma UNE-EN 10088, el contingut en carboni ha de ser inferior a l'1,2%. També pot contenir altres metalls, com el molibdè i el níquel. La funció del crom és formar una capa resistent a la corrosió.

L'acer és un dels materials principals al sector de la construcció. Entre els seus avantatges hi ha que es pot reciclar en gairebé un 90%, de manera que estem davant d'un material altament sostenible. A Ferros Texar disposem de les xapes d'acer més demandadesContacta amb nosaltres per sol·licitar més informació sobre els nostres productes.