Xapa làser i Acers d'Alt Límit Elàstic

Acers microaliats de grau fi amb un baix contingut en carboni amb addició de niobi, titani i/o vanadi com a elements microaleants per aconseguir l'enduriment estructural i l'afinament de gra. Aquests acers mostren una millor soldabilitat com a resultat del carboni equivalent.

El baix contingut en sofre, la gran puresa interna i l'estructura de grau fi garanteixen una millor ductilitat, més tenacitat i més resistència a la fatiga.

La demanda d'aquest tipus d'acers creix dia a dia, sovint com a substitució d'acers estructurals, ja que a causa del seu alt límit elàstic suposen un gran estalvi de pes pel que fa a aquests. També tenen una gran demanda al sector de l'automoció, on contribueixen, en gran mesura, a l'estalvi de pes a les carrosseries.

Referències i Mesures de les Xapes Làser i Acers d'Alt Límit Elàstic

Format Grossor (mm)
S355MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25
S355MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25
S460MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25
S500MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25
S550MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25
S600MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25
S650MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25
S700MC 3000 1500 x 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25

Per a altres qualitats i formats